Vytisknout

Historie Sokola Okříšky

 

Jednota sokolská byla v Okříškách založena v květnu 1912, patří tedy mezi nejstarší společenské organizace v obci. Hlavní náplní této organizace je tělocvičná činnost. V dřívějších dobách to byl hlavně nářaďový tělocvik a prostná cvičení. Hlavní důraz se kladl na výchovu dětí a mládeže. Akademie s opravdu hodnotnou náplní se konaly několikrát do roka. Po druhé světové válce se po násilném uzavření činnosti v okupaci obnovila sokolská práce ve vší síle. Nastal velký příliv členstva. Tento vyvrcholil přípravou na XI. Všesokolský slet, který byl nezapomenutelným zážitkem. V této době se začaly v Sokole projevovat i nové směry – začalo se tábořit na vybudované chatě v Opatově, hrály se závodně míčové hry – odbíjená a házená, velice dobře si vedl oddíl lehké atletiky, hokeje, kopané a stolního tenisu. 

Po sjednocení tělesné výchovy pod ČSTV organizace pod jménem Sokol vykročila na složitou cestu, kdy všichni cvičitelé se snažili zachovat v sokolovně čilý život a překlenout toto období cvičením a pokračováním v kulturních a vzdělávacích tradicích organizace. 

Přišel rok 1990 a organizace se přihlásila k zásadám Tyrše a Fügnera a zařadila se opět do obce sokolské. Tato doba však kromě práce radostné nesla v sobě i řadu úskalí a starostí. Velmi mnoho práce a času si vyžádalo jednán í o navrácení historického majetku a bylo vyřízeno teprve na jaře roku 1996. Další základní otázkou byla členská základna a nový moderní přístup k práci. Po roce 1990 byla velká členská základna, ale velice malé finanční zázemí, které neuspokojovalo hlavně některé na peníze velmi náročné oddíly. Od Sokola se odpojily oddíly fotbalu, tenisu a šachový. Výbor Sokola se musel zamyslet nad tím, že současná mládež vyžaduje jiný přístup, jinou náplň cvičení. Od roku 1991 proto, kromě cvičení sokolské všestranností, oddílu hokeje, stolního tenisu a ochotnického divadla, začaly pod Sokolem vyvíjet svoji činnost oddíly karate, nohejbalu, později historického šermu a pobytu v přírodě.

Rychlý kontakt

phone 32x32 +420 734 536 506

mail 32x32 danaskrobik@seznam.cz

home 32x32   TJ SOKOL Okříšky
   Nádražní 189, 675 21 Okříšky

číslo účtu Fio banka:   2400614844/2010

IČ:   64271676

Počet přístupů

od 1.11.2014: