Vytisknout

21.2.2016 - Valná hromada


Pozvánka na Valnou hromadu

Tělocvičné jednoty Sokol Okříšky

která se bude konat

v neděli 21. 2. 2016 od 15:00 hodin

v sokolovně, Nádražní 189, Okříšky 675 21

Vážené sestry a bratři,

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Okříšky svolává volební valnou hromadu, která je určena všem členům naší sokolské jednoty. Součástí valné hromady je i volba nového vedení na další tříleté období.

 Program:

 1. Zahájení
 2. Poděkování firmě Fraenkische CZ s.r.o. Okříšky za sponzorský dar v podobě hokejových dresů
 3. Volba mandátové komise, návrhové komise, volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 4. Schválení programu
 5. Kontrola usnesení z minulé valné hromady
 6. Zpráva o hospodaření jednoty
 7. Zpráva kontrolní komise
 8. Zpráva o činnosti jednoty za uplynulé období
 9. Zprávy o činnosti oddílů
 10. Diskuse, připomínky, návrhy
 11. Volba nového starosty, místostarosty, jednatele a členů Výboru a kontrolní komise
 12. Volba delegátů na VH župy a vyslanců do Výboru župy
 13. Usnesení
 14. Závěr

  

Účast všech členů žádoucí           

Srdečně zve výbor jednoty

Možnost zaplatit členské známky na rok 2016

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Okříšky

Libor Novotný

starosta TJ Sokol Okříšky

Rychlý kontakt

phone 32x32 +420 734 536 506

mail 32x32 danaskrobik@seznam.cz

home 32x32   TJ SOKOL Okříšky
   Nádražní 189, 675 21 Okříšky

číslo účtu Fio banka:   2400614844/2010

IČ:   64271676

Počet přístupů

od 1.11.2014: