Vytisknout

Chata Opatov 2004 - Máme nový kabát!

Možná si řeknete: "To je ale radosti, kvůli jednomu kabátu!" A zatím ještě ani netušíte, co je to za kabát! Jenže my nemáme jenom nový kabát. Máme ještě spoustu jiných nových věcí! Třeba ledničku a sporák. (Pořád ještě asi netušíte, kdo to vyhrál ve sportce, že si tak na zimu pomohl) Když vám ale řeknu, že máme také nové podlážky do stanů, tak už vám snad bude jasné, že se o žádnou radostnou rodinnou událost nejedná.

Doufám, že jste už uhodli, že jde o naši Sokolskou chatu v Opatově. V dubnu letošního roku jsme podali žádost o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantu "Tábory 2004". Náš projekt měl název "Tábor v přírodě". Maximální výše příspěvku byla stanovena na 80.000 Kč. Tato částka musela být 60% z celkových nákladů akce a zbývajících 40% musela ze svých zdrojů přidat organizace, která projekt realizovala. O finanční podporu zažádalo celkem 32 organizací a celkový objem finančních prostředků tohoto grantu - 1 000 000,- Kč - byl rozdělen mezi 26 žadatelů z celého kraje, kteří splnili požadované podmínky. K naší velké radosti jsme koncem června dostali vyrozumění, že naší organizaci bylo přiděleno 57 000,- Kč. Takže jsme letos, s naším vlastním finančním podílem, celkem investovali do údržby, oprav a dovybavení chaty 95 000,- Kč.

Ale vraťme se zpět k "novému kabátu". Za peníze, které jsme tímto způsobem získali jsme pořídili nejen výše jmenovaný nový kabát (tj. kompletní venkovní nátěr celé chaty včetně střechy), ale také nové okapy, skvělý sporák, plynovou lednici, podlážky do patnácti stanů, PVC v největší místnosti chaty, troje vnitřní dveře a ještě okapy na zadní stěně chaty. Chatička je jako nová! Myslím si, že po neskutečných 58 letech provozu si takovou velkou investici opravdu zasloužila. Jenom v letošním roce se táborů a akcí organizovaných na opatovské chatě během prázdnin zúčastnilo celkem asi 140 dětí a 50 dospělých.

Takže nám nezbývá než za takovou skvělou podporu poděkovat kraji Vysočina a všem, kteří se o tuto akci zasloužili. Myslím si, že peníze byly dobře investovány a zázemí nejen pro děti, ale pro všechny, kteří chtějí prožít dny svého volna v přírodě, se opravdu změnilo k lepšímu.

Za TJ Sokol Okříšky, oddíl pobytu v přírodě J. Zelená

Rychlý kontakt

phone 32x32 +420 734 536 506

mail 32x32 danaskrobik@seznam.cz

home 32x32   TJ SOKOL Okříšky
   Nádražní 189, 675 21 Okříšky

číslo účtu Fio banka:   2400614844/2010

IČ:   64271676

Počet přístupů

od 1.11.2014: